Εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων

Διάφορα εγχειρίδια και χρήσιμοι οδηγοί για την ασφάλεια των εξορμήσεων στην φύση
Άβαταρ μέλους
ROSOS
Δραστήριος
Δημοσιεύσεις: 106
Εγγραφή: Κυρ 26 Φεβ 2012, 07:34

Εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ROSOS » Σάβ 10 Μαρ 2012, 09:34

Εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων ενός σημείου σε χάρτη
Α. Για να βρούμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός γνωστού σημείου στον χάρτη


(χάρτης 1)
MAP-1.jpg
Γεωγραφικό μήκος

1. Για να βρούμε το γεωγραφικό μήκος ενός σημείου πάνω στο χάρτη θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε μια σταθερά. Παίρνουμε για παράδειγμα την απόσταση μεταξύ τριών μεσημβρινών του χάρτη και τη μετράμε με ένα υποδεκάμετρο (απόσταση α).
2. Παίρνουμε την προβολή του σημείου που ψάχνουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες στον άξονα του γεωγραφικού μήκους. Μετράμε με το υποδεκάμετρο την απόσταση της προβολής του σημείου από συμβολή των αξόνων (απόσταση α΄).
3. Στη συνέχεια γνωρίζοντας τις αποστάσεις α και α΄ σε εκατοστά καθώς και ότι η απόσταση α αντιστοιχεί σε κάποια πρώτα ή δεύτερα λεπτά της μοίρας του γεωγραφικού μήκους από την τομή των αξόνων, με την απλή μέθοδο των τριών, υπολογίζουμε με ακρίβεια το γεωγραφικό μήκος του ζητούμενου σημείου.
4. Κάνουμε, αν χρειάζεται, τις απαραίτητες μετατροπές από πρώτα σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας με το 60).
5. Προσθέτουμε τις μοίρες που βρήκαμε στο γεωγραφικό μήκος όπως αυτό δίνεται στην τομή των αξόνων και βρίσκουμε την συντεταγμένη του γεωγραφικού μήκους του σημείου.

Γεωγραφικό πλάτος

1. Για να βρούμε το γεωγραφικό πλάτος ενός σημείου πάνω στο χάρτη θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε μια σταθερά. Παίρνουμε για παράδειγμα την απόσταση μεταξύ τριών παραλλήλων του χάρτη και τη μετράμε με ένα υποδεκάμετρο (απόσταση β).
2. Παίρνουμε την προβολή του σημείου που ψάχνουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες στον άξονα του γεωγραφικού πλάτους. Μετράμε με το υποδεκάμετρο την απόσταση της προβολής του σημείου από την τομή των αξόνων του χάρτη μας (απόσταση β΄).
3. Στη συνέχεια γνωρίζοντας τις αποστάσεις β και β΄ σε εκατοστά καθώς και ότι η απόσταση β αντιστοιχεί σε κάποια πρώτα ή δεύτερα λεπτά της μοίρας του γεωγραφικού πλάτους από την αρχή των αξόνων, με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε με ακρίβεια το γεωγραφικό πλάτος του ζητούμενου σημείου.
4. Κάνουμε τις απαραίτητες μετατροπές από πρώτα σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας με το 60).
5. Προσθέτουμε τις μοίρες που βρήκαμε στο γεωγραφικό πλάτος του σημείου υπολογισμού από την αρχή των αξόνων και βρίσκουμε την συντεταγμένη του γεωγραφικού πλάτους του σημείου.

Συγκεκριμένο παράδειγμα:

Θέλουμε να υπολογίσουμε το γεωγραφικό μήκος του σημείου Α (βλέπε χάρτη 1).
Παίρνουμε την απόσταση τριών μεσημβρινών του χάρτη (45΄΄ της μοίρας από την αρχή των αξόνων) και τη μετράμε με το υποδεκάμετρο (απόσταση α = 4,3 εκ.).
Παίρνουμε την προβολή του σημείου Α πάνω στον οριζόντιο άξονα του γεωγραφικού μήκος και τη μετράμε με το υποδεκάμετρο (απόσταση α΄= 6,8εκ.).
Στη συνέχεια με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε το γεωγραφικό μήκος του σημείου Α.

Η απόσταση α (4,3 εκ.) απέχει 45΄΄ της μοίρας
Η απόσταση α΄(6,8 εκ.) απέχει Χ ΄΄ της μοίρας
Χ = 45*6,8/4,3 = 71,16 ΄΄ της μοίρας
Εδώ επειδή η δεκαδική τιμή είναι αμελητέα μπορούμε να την παραλείψουμε και θεωρούμε ως μέτρηση τα 71΄΄ της μοίρας.
Προσθέτουμε την τιμή αυτή στην τιμή του γεωγραφικού μήκους της αρχής των αξόνων και έτσι βρίσκουμε με ακρίβεια το γεωγραφικό μήκος του σημείου Α.
23ο03΄15΄΄
+ 71΄΄
23ο03΄86΄΄
23ο04΄26’’

Θέλουμε να υπολογίσουμε το γεωγραφικό πλάτος του σημείου Α (βλέπε χάρτη 1)
Παίρνουμε την απόσταση τριών παραλλήλων του χάρτη (45΄΄ της μοίρας από την αρχή των αξόνων) και τη μετράμε με το υποδεκάμετρο (απόσταση β = 5,6 εκ.).
Παίρνουμε την προβολή του σημείου Α πάνω στον κάθετο άξονα του γεωγραφικού πλάτους και τη μετράμε με το υποδεκάμετρο (απόσταση β΄= 4,8εκ.).
Στη συνέχεια με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε το γεωγραφικό πλάτος του σημείου Α.

Η απόσταση β (5,6κ.) απέχει 45΄΄ της μοίρας
Η απόσταση β΄(4,8 εκ.) απέχει Χ ΄΄ της μοίρας
Χ = 45*5,6/4,8 = 52,5 ΄΄ της μοίρας
Εδώ επειδή η δεκαδική τιμή είναι αμελητέα μπορούμε να την παραλείψουμε και θεωρούμε ως μέτρηση τα 52΄΄ της μοίρας.
Προσθέτουμε την τιμή αυτή στην τιμή του γεωγραφικού πλάτους της αρχής των αξόνων και έτσι βρίσκουμε με ακρίβεια το γεωγραφικό πλάτος του σημείου Α.
40ο36΄30΄΄
+ 52΄΄
40ο36΄82΄΄
40ο37΄22΄΄

Επομένως το σημείο Α έχει τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες:
Γεωγραφικό μήκος : 23ο04΄26’’
Γεωγραφικό πλάτος: 40ο37΄22΄΄

Β. Εύρεση ενός σημείου στο χάρτη με βάση τις Γεωγραφικές του Συντεταγμένες

(χάρτης 2)
MAP-2.jpg
Γεωγραφικό μήκος

1. Παίρνουμε ως σταθερά την απόσταση μεταξύ δύο μεσημβρινών του χάρτη. Καταγράφουμε τη διαφορά τους σε μοίρες. Με ένα υποδεκάμετρο μετράμε την απόσταση τους σε εκατοστά.
2. Αφαιρούμε την τιμή του γεωγραφικού μήκους που μας δίνεται από την τιμή του γεωγραφικού μήκους της αρχής των αξόνων Ο του χάρτη. Αν χρειαστεί κάνουμε τις απαραίτητες μετατροπές από πρώτα σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας με το 60).
3. Με την απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε την απόσταση του σημείου μας σε εκατοστά.
4. Με την βοήθεια του υποδεκάμετρου μετράμε την απόσταση ΟΑ1 από τη συμβολή των αξόνων Ο και πάνω στον οριζόντιο άξονα του γεωγραφικού μήκους. Φέρνουμε μια κάθετη (ε1) στο σημείο Α1.

Γεωγραφικό πλάτος

1. Παίρνουμε ως σταθερά την απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων του χάρτη. Καταγράφουμε τη διαφορά τους σε μοίρες. Με ένα υποδεκάμετρο μετράμε την απόσταση τους σε εκατοστά.
2. Αφαιρούμε την τιμή του γεωγραφικού πλάτους που μας δίνεται από την τιμή του γεωγραφικού πλάτους της αρχής των αξόνων Ο του χάρτη. Αν χρειαστεί κάνουμε τις απαραίτητες μετατροπές από πρώτα σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας με το 60).
3. Με την απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε την απόσταση του σημείου μας σε εκατοστά.
4. Με την βοήθεια του υποδεκάμετρου μετράμε την απόσταση ΟΑ2 από τη συμβολή των αξόνων Ο και πάνω στον κάθετο άξονα του γεωγραφικού πλάτους. Φέρνουμε μια κάθετη (ε2) στο σημείο Α2.

Το σημείο τομής των δύο ευθειών (ε1 και ε2) που φέραμε είναι το σημείο (Α)που αναζητούμε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
Α. Εφαρμογή εύρεσης σημείων στο τοπογραφικό χάρτη περιοχής Χορτιάτη

Μας δόθηκε από τον υπεύθυνο καθηγητή να βρούμε πάνω στον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης τρία σημεία με τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες:

Σημείο Α Γεωγραφικό μήκος: 23Ο 04΄ 34 ΄΄ μοίρες
Γεωγραφικό πλάτος: 40Ο 37΄ 22 ΄΄ μοίρες

α) Υπολογισμός σημείου από το γεωγραφικό μήκος
1. Η απόσταση μεταξύ δύο μεσημβρινών είναι 15΄΄ της μοίρας. Μετράμε την απόστασή τους με το υποδεκάμετρο και τη βρίσκουμε 1,4 εκ.
2. Αφαιρούμε από τις δοσμένες συντεταγμένες τις συντεταγμένες του πρώτου μεσημβρινού που μας δίνεται στο χάρτη (συμβολή των αξόνων).
23Ο 04΄ 34΄΄
- 23ο 03΄ 15΄΄
1΄ 19΄΄
Μετατρέπουμε σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας τα πρώτα λεπτά της μοίρας με το 60 ), 1΄*60+19΄΄ =79΄΄ λεπτά της μοίρας.
3. Εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών
Τα 15’’ αντιστοιχούν σε 1,4 εκ.
Τα 1΄19’’ (79’’) αντιστοιχούν σε Χ1 εκ.
Χ1=1,4 * 79/15 = 7,37 εκ.
Βρήκαμε έτσι την απόσταση του σημείου από την αρχή του άξονα (σημείο τομής) από όπου θα φέρουμε κάθετη στο σημείο ή παράλληλη προς τον κάθετο άξονα.

β) Υπολογισμός σημείου από το γεωγραφικό πλάτος
1. Η απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων είναι 15΄΄ της μοίρας. Μετράμε την απόστασή τους με το υποδεκάμετρο και τη βρίσκουμε 1,9 εκ.
2. Αφαιρούμε από τις δοσμένες συντεταγμένες τις συντεταγμένες του πρώτου παραλλήλου που μας δίνεται στο χάρτη (συμβολή των αξόνων).
40ο 37΄ 22΄΄
- 40ο 36΄ 30΄΄
52΄΄

3. Εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών
Τα 15’’ αντιστοιχούν σε 1,9 εκ.
Τα 52’’ αντιστοιχούν σε Ψ1 εκ.
Ψ1=1,9 * 52/15 = 6,59 εκ.
Βρήκαμε την απόσταση του σημείου από την αρχή του άξονα (σημείο τομής) από όπου θα φέρουμε κάθετη στο σημείο ή παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα. Το σημείο τομής των δύο ευθειών που θα φέρουμε είναι το σημείο (Α) που αναζητούμε.

Σημείο Β Γεωγραφικό μήκος: 23Ο 04΄ 17 ΄΄ μοίρες
Γεωγραφικό πλάτος: 40Ο 36΄ 57 ΄΄ μοίρες

α) Υπολογισμός σημείου από το γεωγραφικό μήκος
1. Η απόσταση μεταξύ δύο μεσημβρινών είναι 15΄΄ της μοίρας. Μετράμε την απόστασή τους με το υποδεκάμετρο και τη βρίσκουμε 1,4 εκ.
2. Αφαιρούμε από τις δοσμένες συντεταγμένες τις συντεταγμένες του πρώτου μεσημβρινού που μας δίνεται στο χάρτη (συμβολή των αξόνων).
23Ο 04΄ 17΄΄
- 23ο 03΄ 15΄΄
1΄ 02΄΄

Μετατρέπουμε σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας τα πρώτα λεπτά της μοίρας με το 60 ), 1΄*60+02΄΄ = 62΄΄ της μοίρας.
3. Εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών
Τα 15’’ αντιστοιχούν σε 1,4 εκ.
Τα 1΄02’’ (62’’) αντιστοιχούν σε Χ2 εκ.
Χ2=1,4 * 62/15 = 5,79 εκ.
Βρήκαμε έτσι την απόσταση του σημείου από την αρχή του άξονα (σημείο τομής) από όπου θα φέρουμε κάθετη στο σημείο ή παράλληλη προς τον κάθετο άξονα.

β) Υπολογισμός σημείου από το γεωγραφικό πλάτος
1. Η απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων είναι 15΄΄ της μοίρας. Μετράμε την απόστασή τους με το υποδεκάμετρο και τη βρίσκουμε 1,9 εκ.
2. Αφαιρούμε από τις δοσμένες συντεταγμένες τις συντεταγμένες του πρώτου παραλλήλου που μας δίνεται στο χάρτη (συμβολή των αξόνων).
40ο 36΄ 57΄΄
- 40ο 36΄ 30΄΄
27΄΄

3. Εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών
Τα 15’’ αντιστοιχούν σε 1,9 εκ.
Τα 27’’ αντιστοιχούν σε Ψ2 εκ.
Ψ2=1,9 * 27/15 = 3,42 εκ.
Βρήκαμε την απόσταση του σημείου από την αρχή του άξονα (σημείο τομής) από όπου θα φέρουμε κάθετη στο σημείο ή παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα. Το σημείο τομής των δύο ευθειών που θα φέρουμε είναι το σημείο (Β) που αναζητούμε.

Σημείο Γ Γεωγραφικό μήκος: 23Ο 04΄ 26 ΄΄ μοίρες
Γεωγραφικό πλάτος: 40Ο 36΄ 47 ΄΄ μοίρες


α) Υπολογισμός σημείου από το γεωγραφικό μήκος
1. Η απόσταση μεταξύ δύο μεσημβρινών είναι 15΄΄ της μοίρας. Μετράμε την απόστασή τους με το υποδεκάμετρο και τη βρίσκουμε 1,4 εκ.
2. Αφαιρούμε από τις δοσμένες συντεταγμένες τις συντεταγμένες του πρώτου μεσημβρινού που μας δίνεται στο χάρτη (συμβολή των αξόνων).
23Ο 04΄ 26΄΄
- 23ο 03΄ 15΄΄
1΄ 11΄΄
Μετατρέπουμε σε δεύτερα λεπτά της μοίρας (πολλαπλασιάζοντας τα πρώτα λεπτά της μοίρας με το 60 ), 1΄*60+11΄΄ =71΄΄ της μοίρας.
3. Εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών
Τα 15’’ αντιστοιχούν σε 1,4 εκ.
Τα 1΄11’’ (71’’) αντιστοιχούν σε Χ3 εκ.
Χ3=1,4 * 71/15 = 6,62 εκ.
Βρήκαμε έτσι την απόσταση του σημείου από την αρχή του άξονα (σημείο τομής) από όπου θα φέρουμε κάθετη στο σημείο ή παράλληλη προς τον κάθετο άξονα.

β) Υπολογισμός σημείου από το γεωγραφικό πλάτος
1. Η απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων είναι 15΄΄ της μοίρας. Μετράμε την απόστασή τους με το υποδεκάμετρο και τη βρίσκουμε 1,9 εκ.
2. Αφαιρούμε από τις δοσμένες συντεταγμένες τις συντεταγμένες του πρώτου παραλλήλου που μας δίνεται στο χάρτη (συμβολή των αξόνων).
40ο 37΄ 47΄΄
- 40ο 36΄ 30΄΄
17΄΄

3. Εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών
Τα 15’’ αντιστοιχούν σε 1,9 εκ.
Τα 17’’ αντιστοιχούν σε Ψ3 εκ.
Ψ3=1,9 * 17/15 = 2,15 εκ.
Βρήκαμε την απόσταση του σημείου από την αρχή του άξονα (σημείο τομής) από όπου θα φέρουμε κάθετη στο σημείο ή παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα. Το σημείο τομής των δύο ευθειών που θα φέρουμε είναι το σημείο (Γ) που αναζητούμε.

Τα 3 ζητούμενα σημεία, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, παρουσιάζονται στο Χάρτη 3 που ακολουθεί:

(Χάρτης 3)
MAP-3.jpg
Εντοπισμός των 3 σημείων πάνω στο χάρτη σύμφωνα με τις προηγούμενες μετρήσεις


Β. Εντοπισμός των 3 σημείων – Χαρτογράφηση της περιοχής

Πρώτο μέλημά μας είναι να προσανατολιστούμε στο χώρο. Τοποθετούμε την πυξίδα προς Βορρά (Βόρεια) όπου στο χάρτη μας βρίσκεται ο κεντρικός δρόμος. Στο χάρτη που μας δόθηκε και συγκεκριμένα από την περιοχή των λατομείων αρχίζει μία πεδινή έκταση η οποία προχωρά από τη διασταύρωση προς βορειοανατολικά (ΒΑ) και διανύει το πεδινό τμήμα. Άρα, εδώ ψάχνουμε ένα μέρος περίπου πεδινό. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τις ισοϋψείς καμπύλες του χάρτη. Από τη διασταύρωση προς Άγιο Βασίλειο ως το σημείο που σταματήσαμε είναι περίπου 500 μέτρα.

Εντοπίζουμε τη θέση του σημείου Α κάνοντας διερευνητικές κοντινές διαδρομές (εκκλησάκι-μονοπάτι). Το σημείο Α βρίσκεται στη βρύση με βάση τα στοιχεία του χάρτη (μονοπάτι, υψομετρικές διαφορές απέναντι από τις περιοχές Αδαμιά και Λιβάδια). Ακολουθούμε την παρακάτω πορεία:

1. Από το σημείο Α παίρνουμε αζιμούθιο 268 μοίρες προς το μονοπάτι. Σε απόσταση 85 βημάτων οριοθετούμε το σημείο Α1. Από το σημείο Α1 παίρνουμε νέο αζιμούθιο 255 μοίρες ακολουθώντας το μονοπάτι και σε απόσταση 140 βημάτων οριοθετούμε το σημείο Α2.
2. Από το σημείο Α2 παίρνουμε νέο αζιμούθιο 295 μοίρες και προχωράμε 99 βήματα οριοθετώντας το σημείο Α3.
3. Από το σημείο Α3 παίρνουμε νέο αζιμούθιο 194 μοίρες και προχωράμε 502 βήματα μέχρι την πέτρα τοποθετώντας το σημείο Α4. Με βάση το χάρτη και τη θέση στην οποία βρίσκεται το σημείο Β βγαίνουμε από το μονοπάτι και αφήνουμε στ’ αριστερά μας τις Γαλλικές παράγκες.
4. Από το σημείο Α4 πήραμε νέο αζιμούθιο 208 μοίρες (το αζιμούθιο από το σημείο Α4 έως και το σημείο Β ήταν περίπου ίδιο 207-210 μοίρες).
5. Το σημείο Β το εντοπίσαμε στη συμβολή των τριών ρεμάτων με βάση τα στοιχεία του χάρτη και αφού είχαμε κάνει 873 βήματα.
6. Στη συνέχεια από το σημείο Β πήραμε νέο αζιμούθιο προς το σημείο Γ (θέση Καλλιράχη) 130 μοιρών. (Έχει ένα μονοπάτι που μπορούμε να ακολουθήσουμε).

ΣΗΜΕΙΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ * ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
Α -Α1 268ο 85 62,96 0,25 εκ.
Α1-Α2 255ο 140 103,70 0,41 εκ.
Α2-Α3 295ο 99 73,33 0,29 εκ.
Α3-Α4 194ο 502 371,85 1,48 εκ.
Α4-Β 208ο 658 487,40 1,94 εκ.
ΣΥΝΟΛΑ 1.484 1.099,25

*(Η μετατροπή από βήματα σε μέτρα έγινε σύμφωνα με τους υπολογισμούς που αναφέρονται στην 1η ενότητα. Τα 20 μ. αντιστοιχούν περίπου σε 27 βήματα, δηλ. 1 βήμα = 0,74 μ.)
Χάρτης 4
MAP-4.jpg
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.


ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ

mpoykos1032
Προβληματισμένος
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: Δευ 26 Δεκ 2011, 11:30

Re: ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mpoykos1032 » Σάβ 10 Μαρ 2012, 21:18

μπραβο φιλε.ειλικρινα πρωτη φορα καποιος σε σελιδα κανει τετοια παρουσιαση και δουλεια πανω σε χαρτη.εμεις τα ντουγανια νπαιρνουμε απλα μια πυξιδα και κανουμε τους εξυπνους.μπραβο.

Άβαταρ μέλους
ait
Δραστήριος
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Πέμ 22 Δεκ 2011, 22:36
Χρόνια εμπειρίας: 10+ χρόνια
Τοποθεσία: ΒΟΛΟΣ
Ηλικία: 64

Re: ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ait » Σάβ 10 Μαρ 2012, 23:26

Μπράβο σου για το θέμα..Αν και είναι πασίγνωστο δεν έτυχε ποτέ να το διαβάσω και μου δόθηκε με την ανάρτησή σου η ευκαιρία.
Ait Ραβδοσκοπία

Άβαταρ μέλους
ROSOS
Δραστήριος
Δημοσιεύσεις: 106
Εγγραφή: Κυρ 26 Φεβ 2012, 07:34

Re: ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ROSOS » Σάβ 10 Μαρ 2012, 23:34

mpoykos1032 έγραψε:μπραβο φιλε.ειλικρινα πρωτη φορα καποιος σε σελιδα κανει τετοια παρουσιαση και δουλεια πανω σε χαρτη.εμεις τα ντουγανια νπαιρνουμε απλα μια πυξιδα και κανουμε τους εξυπνους.μπραβο
παιδαρε δεν εισε ντουγανι εγω τοπογραφος ειμαι αλλα με την πυξιδα μονο παω βολταστο βουνο
ait έγραψε:Μπράβο σου για το θέμα..Αν και είναι πασίγνωστο δεν έτυχε ποτέ να το διαβάσω και μου δόθηκε με την ανάρτησή σου η ευκαιρία.
ασχετα με το τι κανουμε στη πραξη πρεπει να ξερουμε ορισμενα πραγματα για οταν και οποτε χρειαστουν !!!
ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ

tsaros
Αντιπρόεδρος
Δημοσιεύσεις: 61
Εγγραφή: Σάβ 30 Ιαν 2010, 11:55

Re: ΕΥΡΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από tsaros » Κυρ 11 Μαρ 2012, 00:48

Μπράβο σου Ρώσος έθιξες ένα από τα θέματα που πρέπει όλοι όσοι έχουν το χόμπυ μας να γνωρίζουν.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Εγχειρίδια και οδηγοί”